Útmutató a Kognitív Profil Teszt és Szenzomotoros Profil online vizsgálatokhoz

Életkori sávok
A feladatokat nehézségük alapján betűjelekkel ellátott modulokba soroltuk. Egy-egy modul több osztályfoknak és életkornak is megfelel. A vizsgálandó egyén vagy csoport jellemzői határozzák meg, hogy melyik modul felel meg a legjobban. A döntést a vizsgálatot végzőknek kell meghoznia.

Modul

évfolyam

életkor

E

iskolaelőkészítő

5 -10 éves

A

óvoda nagycsoport - 2. osztály

5 -10 éves

B

2. - 4. osztály

7 -13 éves

C

4. - 7. osztály

10 -16 éves

D

7. osztálytól felfelé

12 évtől felfelé

 

Tesztfeladatok és az eredmények értelmezése
Az egyes feladatok a következő területeket mérik:

 • Szóértelmezés – szókincs, verbális fogalmi tisztaság, a fogalmak megértése
 • Figurák – figurális elvonatkoztatás, következtetési képesség, a mintázatok meglátása
 • Megfigyelési idő – felfogóképesség, észlelés sebesség, kognitív hatékonyság
 • Szimultán képemlékezet – az egyszerre jelenlévő vizuális ingerek megjegyzése
 • Szekvenciális képemlékezet – az egymás után jövő vizuális ingerek megjegyzése
 • Számismétlés - helyes számsor – az egymás után jövő auditív ingerek megjegyzése
 • Számismétlés – leghosszabb – az auditív emlékezet terjedelme
 • Számsorozat visszafelé - helyes számsor – a munkamemória hatékonysága
 • Számsorozat visszafelé – leghosszabb – a munkamemória terjedelme
 • Szóolvasás – olvasási sebesség, az ortografikai lexikon, szóelőhívás hatékonysága
 • Szavak írása – helyesírás
 • Álszavak írása – fonológiai tudatosság, a betűk és hangok összekapcsolása
 • Számolási műveletek – számolási képesség
 • Mennyiségek – mennyiség fogalom

Részletesebben:
A Szóértelmezés és a Figura feladatok az értelmi képességeket mérik. Az értelmi képességek esetleges jelentősebb elmaradása minden más területet befolyásol.
Megfigyelési idő teszt ideg-pszichofiziológiai mérési módszer, amelynek az eredménye a végrehajtó funkciókat jelzi, némi korrelációt mutat az általános intelligenciát mérő tesztek eredményével, illetve a mentális feldolgozási sebességgel, de a vizuális feldolgozás hatékonyságát is jelzi.
Képpár feladattal a szimultán képemlékezetet vizsgáljuk a vizuális egészek feldolgozásának képessége, a holisztikus, egyidejű ingerek megtartása.
Képsor feladat a szekvenciális képemlékezetet, az egymást követő vizuális ingerek feldolgozását a módszeres információk kezelését mutatja.
Számsorok feladat auditív emlékezet feladat.
A Fordított számsor feladat eredménye (számsorozat visszafelé) a munkamemória hatékonyságát mutatja, vagyis a mentális feladatvégzés közben felvehető elemek számát, és az ingerekkel való mentális műveletvégzés pontosságát jelzi. A mentális fordítás szükségessége miatt a feladatban gyengén teljesíthetnek a tanulási zavarokkal küzdő személyek.
Az iskolai készségeket a Szóolvasás (olvasás), a Szavak (helyesírás), az Álszavak (fonológia), a Művelet (számolási készség) és a Mennyiség (számolási készség) feladatok mérik.
Szóolvasás sebessége feladat jelzi, ha az olvasási képesség terén elmaradás van. Az oka lehet a gyakorlatlanság, de lehet az olvasászavar jele is. Diszlexiás egyének is megtanulhatnak jól olvasni, de a szóolvasási sebességben megmutatkozik a nehézség. A feladat ugyanakkor jelzi az információ feldolgozás pontosságát is.
Szavak írása a helyesírást mutatja, jelzi, milyen szinten sikerült a szavak képét bevésni. Jellemzően az olvasászavarok jelzője felnőtt korban.
Álszavak írása a fonológiai tudatosságot mutatja, mert olyan szavakat kell leírni, amelyeket korábban nem láthatott, vagyis a betű-hang megfelelést helyben a vizsgálati személynek kell kidolgoznia.
A Művelet feladat, a számolási műveletek végzése mutatja az alapvető számolási készséget.
Mennyiség feladat mutatja a mennyiség- és számfogalom meglétét. A mély, avagy mennyiségi diszkalkúlia, vagy esetleg súlyosabb értelmi elmaradás jele, ha ebben a feladatban nem tud teljesíteni a vizsgálati személy.